NG Kerk Middelburg-Suid

'n Fontein van Sy lewende water vir 'n dors gemeenskap

Sondag program

Sondagoggend 08:30

Kinderkerk 08:30

Kategese Gr. R tot Gr. 6 09:30

Tienerkleingroepe (Gr.7-11) 17:00

Dieper delf bybelstudie vir volwassenes 17:00