Bankbesonderhede

Meer info oor zapper

 

Rekeningnaam NG Kerk Middelburg-Suid
Rekeningnommer 104 058 0146
Banknaam en tak ABSA—Middelburg
Bankkode vir internet inbetaling 63 20 05
Indien u enige elektroniese oorbetaling maak, sit asseblief u
voorletters en van (as u kan u wyk) ook by vir verwysing.