Egskeiding ondersteuningsgroep

‘DivorceCare’ help jou om van die pyn en stukkend van egskeiding te

herstel en weer opnuut te lééf.


By ‘DIVORCECARE’ word jy deel van ‘n klein groep mense wat deur dieselfde

meul as jy gaan/gegaan het en jou verstaan, omdat hulle

met dieselfde gevoelens gekonfronteer is. 

Hier word jy ondersteun en kan jy saam gesels sonder dat iemand jou veroordeel.

Hierdie groep is gebaseer op Bybelse beginsels wat jou help

om weer God se wil in jou lewe te ontdek.


Is jou kinders kwaad, hartseer en verward oor jou egskeiding? 

Help ook jou kinders om te herstel van die pyn van egskeiding. 

DIVORCECARE FOR KIDS en DIVORCECARE FOR TEENS is vir kinders en tieners jaar wat hul leer om

hul gevoelens te verstaan en uitdrukking te geen aan hul emosies. “Die Here leef!  Ek loof Hom wat my rots is. 
Ek prys my God wat my gered het.” -Ps 18: 47