Individuele berading

  Individuele berading fokus op psigiese, 

  emosionele en geestelike uitdagings wat

  mense soms gedurende verskillende

  lewensfases ervaar.  Berading help

  persone om aan te pas by lewens veranderinge

  en om nuwe vaardighede te ontwikkel om met

  persoonlike ervarings saam te leef.


Enige persoon kan op enige stadium in hul lewens voor ‘n moeilike

vraagstuk, krisis of probleem te staan kom.  Dit kan depressie,

verhoudings probleme, molestering, selfmoord gedagtes, angstigheid

of enigiets anders wees.


 Indien u of iemand wat u ken die behoefte het, maak gerus ‘n afspraak

by die Pastorale Berading Sentrum vir hulp. Skakel (013) 243 3765 Uitbreiding 20