Kerkkantoor

Die kerkkantoor is die hart van ons gemeente. Hier word al die administrasie hanteer asook al die reëlings getref vir al die aktiwiteite. Die kantoor-ure is as volg:

Maandae  tot Vrydae
08:00 - 13:00
Dinsdae gesluit tussen:
11:30 - 13:00
Vir admin vergadering.
 
PASTORALE SENTRUM

Maandae - Vrydae
08:00 - 13:00

Sekretaresse: Maud Kasselman (pastoraal@midsuid.co.za)
 013-243 3765  013-243 3765

Gedurende hierdie tye sal daar altyd iemand by die kantoor wees om u van hulp te wees.
Hou die afkondigings dop vir dae wat die kantoor wel gesluit sal wees. Enige van ons bekwame personeel sal u kan help met enige kerklike administrasie. Die kontakbesonderhede word hieronder gemeld:

    Telefoon: 013 - 243 3765
    Faks:
013 - 243 3765/086 529 0845 
    E-pos:
admin@midsuid.co.za

Ons vra asb. dat alle lidmate hul selfoonnommer en ID nommer aan ons sal deurgee en dat lidmate seker sal maak hul gegewens bv. adres, werkstelefoonnr., edm. korrek is. U kan na afloop van die diens aanmeld by die predikant of sommer die kerkkantoor kontak en die inligting deurgee.
                Postnet Suite MW 727
Privaatsak X1838
                Middelburg
                1050

Ons kantoorpersoneel: 

Retha Labuschagne - Finansies (finansies@midsuid.co.za)

Sanet Maré  - Ontvangs (admin@midsuid.co.za)

Sanet Maré - Lidmaatsake (lidmate@midsuid.co.za)

Jeugkoordineerder: Lorraine van Deventer (jeug@midsuid.co.za)

Koster: Gerrie Kasselman (pastoraal@midsuid.co.za)