Pastorale Berading Sentrum

 


DIE PASTORALE BERADING SENTRUMGELOOF   HOOP   LIEFDE

‘In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.’
2 Kor. 1:4WAT BETEKEN HIERDIE EMBLEEM ?

HANDE: Lidmate wat bemoedigend en versorgend by mekaar en ander betrokke is.
WATER: God van wie ons afhanklik is. Hy alleen bring heelheid en genesing.
BOOM: Die mens in nood.
WORTELS: Gebedsbediening. Toerusting van Skrif beginsels en supervisie gesprekke.
STAM: Bestuur
GROND: Multi dissiplinere span en pastorale terapie. Ons glo aan 'n holistiese uitkyk op menswees.
TAKKE: Diensgroepe
BLARE: Ondersteuningsgroepe
VRUGTE: Mens in nood wat self dien in die gemeente by bedieninge.

VISIE: Om mense wat trauma ervaar te ondersteun
MISSIE: Geloof, hoop en liefde