Pastorale Sentrum

Hande Vat, Groei en Dien

‘ Die vrug van Die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing… Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. ‘

Gal 5:22-25

Wat ons doen

Die doel van die Pastorale bediening is om ondersteuning en berading te voorsien aan persone wat dit benodig, vanuit ons gemeente asook die gemeenskap van Middelburg, ongeag kerk verband.

Berading

-Huweliks Berading -
-Individuele Berading -

Ondersteuingsgroepe

-Egskeidings -
-Bemoedigings - 
-Enkel Ouerskap -

Opleiding

-Gespreksvaardighede -
-Oase -

In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging warmee God ons bemoedig.

2 Kor. 1:4

Ds Rika Van Vuren

Geestelike Leier

Zelna Le Roux

Sentrum Bestuurder

Maud Kasselman

Sentrum Sekretaresse

×