Dienste

Berading

Huweliks Berading

- Huweliks Berading -

Huweliks berading het die herstel van seer en stukkende ervarings binne die huweliksverhouding ten doel. Huweliksmaats kan om verskeie redes probleme en spanning binne die huwelik ervaar. Wanneer egpare gewilig is om hierdie seer aan te spreek en deur die probleme te werk kan hulle aktief betrokke raak by die herstel proses.

Die proses van huweliks berading poog om huweliksmaats te begelei op die pad na genesing en herstel van hul verhouding.

Indien u die behoefte het om hierdie herstel proses te bespreek is u welkom om ‘n afspraak te maak by die Pastorale Sentrum.

Individuele Berading

- Individuele Berading -

Individuele berading fokus op psigiese, emosionele en geestelike uitdagings wat mense soms gedurende verskillende lewensfases ervaar. Berading help persone om aan te pas by lewens veranderinge en om nuwe vaardighede te ontwikel om met persoonlike ervarings saam te leef.

Enige persoon kan op enige stadium in hul lewens voor n moeilike vraagstuk, krisis of probleem te staan kom. Dit kan depressi, verhoudings probleme, molestering, selfmoord gedagtes, angstigheid of enigiets anders wees.

Indien u of iemand wat u ken die behoefte het, maak gerus ‘n afspraak by die Pastorale Sentrum.

Ondersteuningsgroepe

Egskeidings Ondersteuningsgroep
(DivorceCare)

- Egskeidings Ondersteuningsgroep -
- (DivorceCare) -

‘DivorceCare’ help jou om die pyn en stukkend van egskeidings te herstel en weer opnuut te leef. 

By ‘DivorceCare’ word jy deel van ‘n klein groep mense wat deur dieselfde meul as jy gaan/gegaan het en jou verstaan, omdat hulle met dieselfde gevoelens gekonfronteur is. Hierdie groep is gebaseer op Bybelse beginsels wat jou help om weer God se wil in jou lewe te ontdek. Kom word deel van ons groep elke Maandag aand om 18h00 by die Pastorale Sentrum.

‘DivorceCare’ 4 KIDS is vir kinders 5-12 jaar wat hul leer om hul gevoelens te verstaan.

‘DivorceCare’ 4 TEENS is vir tieners 13-18 jaar.

Bemoedegings Ondersteuningsgroep
(Griefshare)

- Bemoedigings Ondersteuningsgroep -
- (Griefshare) -

‘Griefshare’ is ‘n bemoedigingsgroep vir persone en/of gesinne wat lei weens die verlies van ‘n geliefde.

Die finaliteit van die dood is moeilik om  te aanvaar en dit is waaroor hierdie ondersteunings groep gaan. Om mekaar te ondersteun en te begelei tot aanvaarding van die realiteit en op die lewe vorentoe te fokus. By ‘Griefshare’ ervaar jy dat jy nie alleen is nie en dat jy die pad saam met ander kan stap wat verstaan.

Ons nooi u vriendelik uit om ons byeenkomste by te woon, elke Woensdag aand om 18h00 by die Pastorale Sentrum. U kan ook verkies om n afspraak te maak vir individuele sessies.

Enkel Ouerskap

- Enkel Ouerskap -

Enkel Ouerskap is ‘n uitdaging en jy kan ondersteuning en raad kry deur aan te sluit by hierdie groep wat bestaan uit ‘n 13 weke program waar daar groep besprekings is, ‘n persoonlike werk boek en videos oor relevante onderwerpe.  Jy sal hoor dat ander enkel ouers met dieselfde vrae en onsekerhede worstel en deur ondersteuning en opleiding sal jul saam begelei word om oplossings toe te pas. 

Opleiding

Gespreksvaardighede

- Gespreksvaardighede -

Daar word  ‘n basiese gespreksvaardighede kursus deur die jaar aangebied om persone wat geroepe voel om op hierdie wyse te dien op te lei. Geleentheid vir verdere opleiding by hoog aangeskrewe instansies word ook beskikbaar gestel aan diegene wat hulle self verder wil bekwaam.

Oase

- Oase -

‘n Paar geleenthede per jaar word gereel om meer by mekaar te leer.  Saam gesels geleenthede oor spesifieke onderwerpe wat relevant is vir leke beraders en beraders wat belangstel.

×