Ons Droom

Die NG Gemeente Middelburg-Suid is gehoorsaam aan die Drie-Enige God se Woord en leef Sy liefde deur elkeen se gawes uit.